До всички българи с “нарушени права”

Теодора Тодорова

Уважаеми съграждани – пушачи, непушачи, собственици на заведения и всякакви други лица, почувствали се засегнати от българското законодателство, нямам намерение да ви обяснявам колко безумно глупаво е да протестирате срещу това, че някой ви пречи да пушите вътре, докато навън е сурова зима, или как забраната за пушене на публични места “убива” вашия бизнес. Няма да разказвам какво е положението в Европа и в света, няма да се опитвам да ви убедя в нещо, което едва ли ще приемете. Разни хора – разни идеали…

Би било добре обаче да се откъснем от сферата на празните приказки и да погледнем нещата през призмата на правото. Ето защо горещо ви препоръчвам да прочетете становището на Върховния административен съд, което достатъчно ясно изяснява казуса, който предизвика толкова горещи дискусии напоследък:

 ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

“Тютюнопушенето не е субективно право, нито е защитен от закона интерес. Това е вредоносна практика, както за упражняващия я, така и за околните….

 Ето защо ограничаването в каквато и да било степен на тютюнопушенето не може да се приеме като мярка накърняваща права или засягаща правна или лична сфера на гражданите. Напротив – възможността да се
пуши на обществени места, дори при ограничени условия, поставя под заплаха здравето както на пушещия, така и на околните /пребиваващи или работещи в тях/ и нарушава основното и неотменимо конституционно право на гражданите на здравословна и безопасна среда на живот. В този контекст именно предоставянето на възможност за упражняване на тази вредоносна практика на обществени места може да се разглежда като нарушаване на субективни права, гарантирани от Основния закон и като дискриминационна практика по отношение желаещите да живеят, работят и ползват обществени места без тютюнев дим, както и може да бъда основание за търсене отговорност за вреди.

Това казва върховният съдебен орган. Останалото са просто приказки

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s